Kontakt

 • Per Gunnar Hjelde
  Styreleder / Altmuligmann
  0047 915 25 560
  pg@hjelde.as
 • Arnstein Hjelde
  Anleggsleder og sjåfør
  0047 917 96 455
  ah@hjelde.as
 • Pål Ivar Hjelde
  Verksmester / Deler/Sjåfør
  0047 917 96 454
  pi@hjelde.as
 • Jo Ståle Hjelde
  Daglig leder / Salgssjef
  0047 917 46 341
  js@hjelde.as
 • Fredrik Hjelde
  mekaniker
 • Lasse Øyen Sævik
  Mekaniker
 • Arne Ivar Sandstad
  sjåfør
  91157152
 • Magnus Salamon Flaat
  maskinkjører
  95282018