BK Hengeren er en familiebedrift som ble etablert i 1997 av Berit og Bjørn Kvilvang. De begynte i det små med å produsere varehen- gere og fikk etter hvert opparbeidet et forhandler- nett over hele landet.

Varehengere

Båthengere

Spesialhengere

Oppslagshenger